جاودانه‌های سینمای موزیکال – قسمت اول

این نخستین بخش از معرفی جواهرات پرارزش سینمای موزیکال جهان است. فهرستی تمام نشدنی از فیلم‌هایی که نگارنده به سعی بسیار دیده و ایده‌هایی سردستی را برایشان قلمی کرده است.  ترتیب نمایش عناوین … Continue reading جاودانه‌های سینمای موزیکال – قسمت اول

فهرست کارگردانانی که بیش از یکبار نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی شده‌اند

به مناسبت فتح دوباره اسکار بهترین فیلم خارجی: فهرست کارگردانانی که بیش از یکبار نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی شده‌اند. در اینجا لیست ایرانیانی که تا به حال کاندیدا یا … Continue reading فهرست کارگردانانی که بیش از یکبار نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی شده‌اند