فهرست کارگردانانی که بیش از یکبار نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی شده‌اند

به مناسبت فتح دوباره اسکار بهترین فیلم خارجی: فهرست کارگردانانی که بیش از یکبار نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی شده‌اند. در اینجا لیست ایرانیانی که تا به حال کاندیدا یا … Continue reading فهرست کارگردانانی که بیش از یکبار نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی شده‌اند